AA INTERIOR  SRL, avand sediul social in Bucuresti, Str. Jean-Alexandru Steriadi, nr. 23, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2894/2016, CUI RO35722129, capital social 200 RON.

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4791 – Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei – tip model 3 nr. 53544 din 04.02.2019
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):
7410 – Activităţi de design specializat
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
4791 – Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4673 – Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4647 – Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Data certificatului constatator:06.02.2019

Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
1011 – Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 – Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 – Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1031 – Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1041 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 – Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 – Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 – Fabricarea îngheţatei
1061 – Fabricarea produselor de morărit
1062 – Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1073 – Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 – Fabricarea zahărului
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 – Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 – Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 – Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
1103 – Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 – Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 – Fabricarea berii
1200 – Fabricarea produselor din tutun
1310 – Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320 – Producţia de ţesături
1330 – Finisarea materialelor textile
1391 – Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 – Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 – Fabricarea de covoare şi mochete
1394 – Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 – Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 – Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 – Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 – Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 – Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 – Fabricarea articolelor din blană
1431 – Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 – Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 – Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 – Fabricarea încălţămintei
1610 – Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 – Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1711 – Fabricarea celulozei
1712 – Fabricarea hârtiei şi cartonului
1721 – Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 – Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 – Fabricarea articolelor de papetărie
1724 – Fabricarea tapetului
1729 – Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1811 – Tipărirea ziarelor
1812 – Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 – Legătorie şi servicii conexe
1820 – Reproducerea înregistrărilor
1910 – Fabricarea produselor de cocserie
1920 – Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
2011 – Fabricarea gazelor industriale
2012 – Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 – Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 – Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 – Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2041 – Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 – Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2052 – Fabricarea cleiurilor
2053 – Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 – Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
2311 – Fabricarea sticlei plate
2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 – Fabricarea articolelor din sticlă
2314 – Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 – Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 – Fabricarea de produse refractare
2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 – Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391 – Fabricarea de produse abrazive
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2420 – Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2431 – Tragere la rece a barelor
2432 – Laminare la rece a benzilor înguste
2433 – Producţia de profile obţinute la rece
2434 – Trefilarea firelor la rece
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 – Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 – Operaţiuni de mecanică generală
2571 – Fabricarea produselor de tăiat
2572 – Fabricarea articolelor de feronerie
2573 – Fabricarea uneltelor
2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 – Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 – Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 – Fabricarea altor componente electronice
2620 – Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 – Fabricarea produselor electronice de larg consum
2652 – Productia de ceasuri
2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 – Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 – Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2712 – Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2720 – Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 – Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
2812 – Fabricarea de motoare hidraulice
2813 – Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 – Fabricarea de articole de robinetărie
2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 – Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 – Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2829 – Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 – Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 – Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 – Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 – Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2894 – Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 – Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2899 – Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 – Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 – Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 – Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3091 – Fabricarea de motociclete
3092 – Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3099 – Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 – Fabricarea de saltele şi somiere
3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 – Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 – Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 – Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 – Fabricarea articolelor pentru sport
3240 – Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3291 – Fabricarea măturilor şi periilor
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea maşinilor
3313 – Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 – Repararea echipamentelor electrice
3315 – Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3317 – Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 – Repararea altor echipamente
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3511 – Producţia de energie electrică
3512 – Transportul energiei electrice
3513 – Distribuţia energiei electrice
3514 – Comercializarea energiei electrice
3521 – Producţia gazelor
3522 – Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
3523 – Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3900 – Activităţi şi servicii de decontaminare
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 – Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 – Construcţia de poduri şi tuneluri
4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 – Construcţii hidrotehnice
4299 – Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 – Lucrări de pregătire a terenului
4313 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 – Lucrări de instalaţii electrice
4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 – Lucrări de ipsoserie
4332 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 – Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 – Alte lucrări de finisare
4391 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4511 – Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 – Comerţ cu alte autovehicule
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 – Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 – Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4612 – Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 – Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 – Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 – Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 – Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 – Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 – Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 – Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 – Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4631 – Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 – Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 – Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 – Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 – Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 – Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 – Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 – Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 – Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 – Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 – Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 – Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 – Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 – Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 – Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 – Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 – Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 – Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 – Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 – Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 – Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 – Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 – Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 – Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 – Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 – Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 – Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 – Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 – Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 – Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 – Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 – Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 – Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 – Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 – Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4742 – Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 – Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 – Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 – Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 – Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 – Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 – Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 – Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 – Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 – Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
4764 – Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 – Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 – Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 – Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 – Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 – Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 – Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 – Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 – Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 – Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 – Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 – Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 – Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 – Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4799 – Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4931 – Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4942 – Servicii de mutare
5110 – Transporturi aeriene de pasageri
5210 – Depozitări
5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulări
5229 – Alte activităţi anexe transporturilor
5320 – Alte activităţi poştale şi de curier
5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 – Alte servicii de cazare
5610 – Restaurante
5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5811 – Activităţi de editare a cărţilor
5812 – Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 – Activităţi de editare a ziarelor
5814 – Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 – Alte activităţi de editare
5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 – Activităţi de editare a altor produse software
5911 – Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 – Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 – Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 – Proiecţia de filme cinematografice
5920 – Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 – Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 – Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6110 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 – Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 – Alte activităţi de telecomunicaţii
6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 – Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 – Activităţi ale portalurilor web
6391 – Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 – Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 – Agenţii imobiliare
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7010 – Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 – Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 – Activităţi de arhitectură
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice
7211 – Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
7219 – Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220 – Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7311 – Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 – Servicii de reprezentare media
7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7410 – Activităţi de design specializat
7420 – Activităţi fotografice
7430 – Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7711 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 – Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7722 – Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
7731 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
7810 – Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7820 – Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7911 – Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 – Activităţi ale tur-operatorilor
7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8110 – Activităţi de servicii suport combinate
8121 – Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 – Activităţi specializate de curăţenie
8129 – Alte activităţi de curăţenie
8130 – Activităţi de întreţinere peisagistică
8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 – Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 – Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 – Activităţi de ambalare
8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 – Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
8551 – Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8553 – Şcoli de conducere (pilotaj)
8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 – Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9001 – Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 – Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 – Activităţi de creaţie artistică
9004 – Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9200 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9313 – Activităţi ale centrelor de fitness
9319 – Alte activităţi sportive
9321 – Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 – Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 – Repararea echipamentelor de comunicaţii
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 – Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 – Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 – Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 – Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601 – Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 – Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 – Activităţi de pompe funebre şi similare
9604 – Activităţi de întreţinere corporală
9609 – Alte activităţi de servicii n.c.a.